Басты бет

Репозиторийде іздеу


Репозиторий Академии Государственного Управления

Добро пожаловать в Институциональный репозиторий Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан!

Репозиторий предназначен для обеспечения открытого доступа к результатам научных исследований Академии

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники АГУ могут разместить электронные копии своих материалов (статьи, книги и т.д.) связавшись с менеджером Репозитория по тел. +7 (7172) 75-34-98, электронной почте repository@apa.kz

Использование и цитирование материалов допускается исключительно в некоммерческих целях с обязательным указанием автора произведения и гиперссылки на Репозиторий Академии.

Бөлімдер мен жинақтар

Жинақтарды көру үшін бөлімді таңдаңыз

Жақында қосылған

 • Moldakhmetova, G.; Mazhit, Z.; Aitmukhametova, K. (EDULEARN 14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2014-07)
  In the light of globalization: integrating into the world scientific and academic sphere, providing an academic mobility of students and teaching staff, distributing the European - standard supplement to Diploma, practicing ...
 • Айтмұхаметова, Қ.Ө. (Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы, 2016-03)
  Мемлекеттік қызмет сөз қолданысының жауапкершілігі жоғары саласы болғандықтан, мақалада мемлекеттік қызметшілердің сөз мәдениеті мәселелеріне қарастырылған. Атап айтқанда, автор көпшілік алдында сөйлеу үлгісіндегі іскери ...
 • Айтмухаметова, Қ.Ө. (Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы, 2018-01)
  Мақала мемлекеттік қызметшілердің тілдік құзыреттілігін және коммуникативтік имидж мәселелерін қарастыруға арналған. Онда мемлекеттік қызметшінің имиджі көп жағдайда оның кәсіби-коммуникативтік құзыреттілігіне байланысты ...
 • Suiyerkul, B.; Kurmanali, A.; Smanova, B.; Aitmukhambetova, K.; Bayalieva, G. (XLinguae, 2021-01)
  By the last millennium of the twentieth century, phraseology was established as an independent branch of linguistics, and now it is being developed in several directions. One of them is the theory of idioethnic phraseology. ...
 • Наурызбек, М.Д. (Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2022)
  Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы мемлекеттік қызметтегі мүдделер қақтығысының алдын алу тетіктерінің және алдын алудың жүйелі тәсілінің әзірлегенінде. Осы зерттеудің барысында, әдебиетке шолу, халықаралық тәжірибені ...

Көбірек көру