DSpace Home

Repository of the Academy of Public Administration

Welcome to the Institutional Repository of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan!

The repository is designed to provide open access to the results of scientific research of the Academy.

The faculty and staff of the Academy can post electronic copies of their materials (articles, books, etc.) by contacting the Repository manager by phone. +7 (7172) 75-34-98, e-mail repository@apa.kz.

Using and citing of the materials is allowed only for non-commercial purposes with the obligatory indication of the author and a hyperlink to the Academy Repository.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Баймагамбетова, М.Б. (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2022)
  Магистрлік жобаның мақсаты. Еліміздегі репатриация мәселесіндегі кемшіліктерді анықтау, анықталған кемшіліктерді халықаралық тәжірибені зерделеу негізінде репатриацияның шетелдік және отандық тәжірибесінің негізгі мәселелерін ...
 • Төрехан, М.Қ. (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2022)
  Магистрлік жобаның мақсаты – мемлекетімізде цифрлық сауданың қарқынды даму үрдісіне кедергі келтіретін, оны тежейтін мәселелерді анықтау, сондай-ақ ықтимал перспективаларды және экономиканың осы саласын жетілдіру жолдарын ...
 • Нургалиев, Р.А. (Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Филиал по Акмолинской области, 2022)
  Цель исследования заключается в разработке рекомендаций и оптимальных методов противодействия цифровой коррупции.
 • Байдуалиева, К.М. (Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Филиал по Акмолинской области, 2022)
  Цель исследования заключается в выявлении основных аспектов во внешней политики Республики Казахстан и особенностей современного состояния. Новизна исследования состоит в направленности работы на выявление аспектов ...
 • Абыллаев, А.М. (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2022)
  Жобаның мақсаты: Бұл жұмыстың мақсаты қару-жарақтың заңсыз айналымы саласындағы қылмыстар үшін біліктілік пен жауапкершілік проблемаларына кешенді талдау жүргізу болып табылады.

View more